Profil Detayları İçin Arama Yapabilirsiniz

Standart T Profilleri

4578

0,802 kg/m

4095

0,931 kg/m

4074

0,423 kg/m

89-55

0,078 kg/m

3062

0,136 kg/m

80-30

0,230 kg/m

2000-150

0,343 kg/m

87-06

0,205 kg/m

2003-16

0,091 kg/m

81-15

0,259 kg/m

2015-19

0,329 kg/m

3533

0,537 kg/m

78-01

0,313 kg/m

2004-52

0,285 kg/m

97-11

0,186 kg/m

83-09

0,455 kg/m

2009-13

0,823 kg/m

82-16

1,444 kg/m

86-03

0,421 kg/m

3694

0,672 kg/m

2001-97

0,503 kg/m

2006-126

4,465 kg/m

2001-105

1,375 kg/m

3789

1,897 kg/m

83-10

0,658 kg/m

2006-119

0,537 kg/m

2011-57

0,673 kg/m

2013-03

0,707 kg/m

3059

8,672 kg/m

Standart T Profilleri Kullanım Alanları